Interlabiale Masse

Hymenalatresie (Hydokolpos)
Sarcoma botroides
Urethraprolaps
Prolaps eines anterioren Urethrapolypen